Baggeren stedelijk Spijkenisse, Waterland

Opdrachtgever:     Waterschap Hollandse Delta
Locatie:                Stedelijk Spijkenisse, Waterland
Omschrijving:       Het uitvoeren van buitengewoon onderhoud en het afvoeren van de specie

Ligging
Waterland is een woonwijk met park, in de bebouwde kom van de kern Spijkenisse in Gemeente Nissewaard.

Uitvoering
De te baggeren watergangen grenzen ofwel aan achtertuinen, ofwel lopen langs uitlaatgebieden in het park. De baggerspecie is daarom afgevoerd naar depot Combinatie Plas van Heenvliet.

Bijzonderheden
Een flink gedeelte van de watergangen was slecht tot zeer slecht bereikbaar. Naast het inzetten van diverse baggerschuivers, was het op veel plaatsen noodzakelijk lange rijplatenbanen te maken ter bescherming van de ondergrond.

Ook de watergangen op de kinderboerderij zijn gebaggerd. Hiervoor is natuurlijk een tijdstip gekozen dat zo min mogelijk kinderen aanwezig waren. Daarnaast was de kinderboerderij niet toegankelijk voor groot materieel. De werkzaamheden zijn hier uitgevoerd met een 7-tons rupskraan met extra lange giek. De baggerspecie is in kleine afsluitbare wagens geladen, waarna deze zijn overgeladen in grote kiepers. Ook hier was een lange rijplatenbaan noodzakelijk.

Op de foto's is de lastige bereikbaarheid van het werk goed te zien.

Adresgegevens

Stationsweg 32
3214 VK  Zuidland
 
T (0181) 451618
F (0181) 452840

Certificering

VCA**
ISO 9001
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
SKAO CO2-prestatieladder, niveau 3
Aequor-erkend leerbedrijf    

Volg ons!

Volg ons op facebookVolg ons op twitterVolg ons op youtube