Baggeren Vierambachtenboezem en Welvliet

Opdrachtgever:    Waterschap Hollandse Delta
Locatie:               Vierambachtenboezem te Spijkenisse en Welvliet te Simonshaven
Omschrijving:      Het baggeren van de Vierambachtenboezem en het Welvliet met cutterzuiger,
                          het aanleggen van een baggerdepot met een capaciteit van ca. 15.000 m3,
                          alsmede het opruimen van het depot na uitrijping.

Baggeren Vierambachtenboezem
Het baggeren van de Vierambachtenboezem in Spijkenisse moest voor het broedseizoen worden opgeleverd. Alle uitkomende baggerspecie is met afsluitbare vrachtwagens afgevoerd naar depot Combinatie Plas van Heenvliet. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met een grote opduwboot, waarbij de uitkomende baggerspecie met een mobiele kraan in afgesloten, vloeistofdichte vrachtwagens is geladen.

Baggeren Welvliet
Onderdeel van hetzelfde project was het uitbaggeren van het Welvliet te Simonshaven. Ook deze werkzaamheden zijn voor het broedseizoen opgeleverd. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied is gebaggerd met behulp van onze cutterzuiger, waarbij de baggerspecie via een drijvende leiding en een vaste leiding met een lengte van ca. 3 kilometer in een door ons aangelegd depot is gepompt.

Aanleg baggerdepot
Onderdeel van het project was de aanleg van een baggerdepot aan de Hogeweg te Simonshaven. Vanuit het Welvliet hebben we ca. 15.000 m3 baggerspecie via een drijvende en een vaste leiding met een lengte van ca. 3 kilometer in dit depot gepompt.

Ontmanteling baggerdepot
Na een jaar was de baggerspecie zover gerijpt dat het depot kon worden omgezet.  Na volledige uitrijping hebben we het depot ge√ęgaliseerd.
Hieraan voorafgaand gaven we Stichting Natuur en Landschap Voorne-Putten opdracht het depot te inventariseren op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. De Stichting trof een kievitsnest aan, hetgeen reden was de werkzaamheden uit te stellen totdat de eieren waren uitgekomen en de jonge vogels waren uitgevlogen. Na het egaliseren van het depot is de bodem weer in gebruik genomen voor agrarische doeleinden.

Bijzonderheden van dit project
Het Welvliet is gelegen in een kwetsbaar natuurgebied dat het leefgebied is van een grote verscheidenheid aan voornamelijk weidevogels en bijzondere plantensoorten. Vanwege deze kwetsbaarheid kon het depot niet in het gebied zelf worden ingericht, zodat een drijvende leiding van ruim 3 kilometer noodzakelijk was om de baggerspecie te verpompen.

 

Adresgegevens

Stationsweg 32
3214 VK  Zuidland
 
T (0181) 451618
F (0181) 452840

Certificering

VCA**
ISO 9001
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
SKAO CO2-prestatieladder, niveau 3
Aequor-erkend leerbedrijf    

Volg ons!

Volg ons op facebookVolg ons op twitterVolg ons op youtube