Verschralen Natura 2000-gebied Westduinen

Opdrachtgever:     Stichting Het Zuidhollands Landschap
Locatie:                 Natuurgebied Westduinen te Ouddorp

Ook in september 2015 hebben we een gedeelte van natuurgebied Westduinen verschraald. Het eerste gedeelte van het terrein hebben we al in september 2014 verschraald. Het verschralen gebeurt in fases om de flora en fauna zo min mogelijk te verstoren. 

Omschrijving
De Westduinen is een natuurgebied met droge toppen en natte valleien en poeltjes. In de oorlog werd het gebied gebruikt als nepvliegveld. Houten namaakvliegtuigen waren hier een doelwit voor geallieerde bommenwerpers. 
In het gebied komen diverse beschermde soorten voor, zoals de herfstschroeforchis en de gentiaan. Ook de zeldzame maanvaren en paddenstoelen als breeksteeltje, kaalkop en knotszwam komen er voor. Het gebied is dan ook niet vrij toegankelijk, rondleidingen met een gids zijn wel mogelijk.

Het van nature vrij arme gebied is door stikstof zodanig verrijkt dat stukken duin begroeid raken met grassen en bramen en zelfs boomjes ruimte krijgen om te ontkiemen. De koeien in het gebied eten alles niet meer alles op waardoor de duingraslanden dreigen te verdwijnen. Dhr. Koppelaar, ZHL: "Stikstof is een meststof die onder andere door de industrie in de lucht komt. Als het regent komt de stikstof in de natuur terecht. Waardevolle natuur is vaak arme natuur. Stikstof heeft dus een ongunstige uitwerking op veel planten- en diersoorten. Door met een maai-/zuigmachine de ruigtes te maaien en op te ruimen en aanvullend een paar jaar te maaien, blijven de waardevolle duingraslanden behouden".

Bijzonderheden

Noordse woelmuis
Voor de werkzaamheden is toestemming verkregen om, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, de huidige natuurwaarden te sparen. Zo wordt er ten bate van de Noordse woelmuis gefaseerd gewerkt, steeds blijft de helft van een vlak ruigte ongemoeid. Daarnaast worden de groeiplaatsen van de herfstorchis ontzien of pas gemaaid als het voor de plant niet schadelijk is. 

Militair gebied
Hierdoor is het gebied opgedeeld in een heleboel kleinere gedeelten van vaak maar een paar vierkante meter. Omdat het gebied ook militair gebied is, zijn deze te maaien gebieden alleen te vinden via het GPS-punt dat op de tablet te zien is, zonder dat een ondergrond of referentiepunt te zien is!

Financiering
De werkzaamheden zijn gefinancierd uit de zogeheten PAS-gelden. Dat is geld dat door de overheid en de industrie is opgebracht om de kwaliteit van de natuur in Natura 2000-gebieden te behouden en te versterken. PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof.

(Met dank aan Dhr. N. Koppelaar van Stichting Het Zuidhollands Landschap voor zijn deel van de foto's.)

Adresgegevens

Stationsweg 32
3214 VK  Zuidland
 
T (0181) 451618
F (0181) 452840

Certificering

VCA**
ISO 9001
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
SKAO CO2-prestatieladder, niveau 3
Aequor-erkend leerbedrijf    

Volg ons!

Volg ons op facebookVolg ons op twitterVolg ons op youtube