Maaien en opruimen bloemdijken Staatsbosbeheer

Opdrachtgever:   Staatsbosbeheer
Locatie:               Goeree-Overflakkee

Omschrijving
Op het eiland Goeree-Overflakkee beheert Staatsbosbeheer veel van de aanwezige dijken. Een aantal dijken is zeer soortenrijk. Zij geven hierdoor een bijzonder en kleurrijk karakter aan het landschap. Soorten als Gewone margriet, Wilde marjolein, Knolboterbloem, Knoopkruid en Kruisdistel komen hier veelvuldig voor. Er zijn zelfs enkele orchideensoorten aangetroffen, zoals de Bijenorchis. Ook de zeer zeldzame Hondskruid komt er voor. De soortenrijke flora op de bloemdijken trekt veel vlinders aan, zoals blauwtjes en het oranje zandoogje, een vlinder die in Zeeland regelmatig voorkomt, maar in andere streken veel zeldzamer is. Er komen ook veel insecten zoals sprinkhanen, bijen en kevers voor.

Beheer en uitvoering
Het beheer van Staatsbosbeheer is erop gericht de soorten volledig in stand te houden, zo niet uit te breiden of de diversiteit verder te vergroten. Daarbij is niet alleen het tijdstip van maaien belangrijk, maar bijvoorbeeld ook het in toom houden van woekerende soorten.

Het onderhoud vindt systematisch plaats. Gedeeltes worden na het maaien direct opgezogen met maaizuigcombinatie, op andere stukken blijft het maaisel liggen of wordt het gehooid, danwel opgeruimd. De meest kwetsbare of moeilijk bereikbare gedeeltes worden handmatig gemaaid. 

(Met dank aan Dhr. A. Versprille van Staatsbosbeheer voor zijn deel van de foto's.)

Adresgegevens

Stationsweg 32
3214 VK  Zuidland
 
T (0181) 451618
F (0181) 452840

Certificering

VCA**
ISO 9001
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
SKAO CO2-prestatieladder, niveau 3
Aequor-erkend leerbedrijf    

Volg ons!

Volg ons op facebookVolg ons op twitterVolg ons op youtube