Onderhoud natuurvriendelijke oevers Waterschap

Opdrachtgever:  Waterschap Hollandse Delta
Locatie:             Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten

Omschrijving
Waterschap Hollandse Delta beheert een flink aantal natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers vormen de overgang tussen het water en de vaste oever, waarbij de vegetatie is opgebouwd uit riet of een helofytenfilter. De vegetatie biedt overwinterings- en schuilmogelijkheden voor zoogdieren, amfibieen en insecten. In principe vindt er zo min mogelijk onderhoud plaats aan natuurvriendelijke oevers. Dit komt ten goede aan de ecologie en de waterkwaliteit en sluit aan bij de natuurlijke omstandigheden van de oever.  Om de vitaliteit van de natuurvriendelijke oevers op peil te houden, is het toch noodzakelijk dat er periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Op Goeree-Overflakkee en op Voorne-Putten voeren wij dit onderhoud gefaseerd uit, waarbij het maaisel direct wordt opgevangen en afgevoerd. Meestal vindt het onderhoud van natuurvriendelijke oevers plaats in een cyclus van twee tot drie jaar. Natuurvriendelijke oevers zijn soms bewust aangelegd, maar kunnen ook van nature zijn gegroeid. Voor de wijze van onderhoud maakt dit verschil niets uit.

Waarom natuurvriendelijke oevers?
Een natuurvriendelijke oever zorgt voor een positieve bijdrage aan: 

- verbetering van de waterkwaliteit;
- verbetering van de ecologie (visstand, macrofauna en vegetatie);
- stabiliteit van de oever;
- leefgebied voor vissen, vogels, insecten e.d.;
- overgangszone met een natuurlijke 'afscherming' van het water;
- beleving van de ruimtelijke inrichting (water en natuur);
- waterberging. 

Adresgegevens

Stationsweg 32
3214 VK  Zuidland
 
T (0181) 451618
F (0181) 452840

Certificering

VCA**
ISO 9001
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
SKAO CO2-prestatieladder, niveau 3
Aequor-erkend leerbedrijf    

Volg ons!

Volg ons op facebookVolg ons op twitterVolg ons op youtube