Gewoon onderhoud Oud-Beijerland


Opdrachtgever:    Waterschap Hollandse Delta
Locatie:                Gemeente Oud-Beijerland
Omschrijving:       Gewoon onderhoud aan watergangen in het stedelijk gebied van Oud-Beijerland

Jaarlijks onderhoud aan sloten en singels in Oud-Beijerland
We krijgen steeds vaker te maken met heftige regenbuien. Er valt dan in korte tijd veel water. Het water moet dan snel worden afgevoerd. Dat kan alleen, als het water goed door de sloten kan stromen. Zo blijft een goede aanvoer, afvoer en berging van het water mogelijk. Daarom verwijderen het waterschap en de gemeente elk jaar voorwerpen en planten die de doorstroming belemmeren. Het gaat daarbij om onder meer riet, begroeiing en grof vuil. 
Ook in 2015 voert ons bedrijf de werkzaamheden uit.

Periode van uitvoering
De uitvoering van het werk gebeurt in twee etappes:

- Tussen 1 juni - 15 juli:
  De werkzaamheden die nodig zijn voor de verkeersveiligheid 
en het goed functioneren van het watersysteem.
- Tussen 15 oktober - 1 december: De overige werkzaamheden.

Op 1 december moet het werk klaar zijn. Dan begint Waterschap Hollandse Delta met de schouw.
Als er beschermde planten of dieren worden aangetroffen, passen we de werkwijze of -volgorde aan. Bovendien worden beschermde soorten geregistreerd. Wanneer u zelf beschermde soorten aantreft, kunt u deze doorgeven.

Riet op de kant
We werken voornamelijk met een kleine rupskraan en een maaiboot. Het riet blijft enkele dagen op de kant liggen. Daarna wordt het afgevoerd. Op enkele plaatsen blijft het liggen. Dat hebben gemeente en waterschap afgesproken.

Flora en Fauna
Alle werkzaamheden vinden plaats volgens de natuurkalender van de gedragscode voor waterschappen. Dit betekent dat er tot 15 juli beperkt mag worden gewerkt. Dat wil zeggen alleen werkzaamheden voor de verkeersveiligheid en voor het goed functioneren van het watersysteem.

Informatie
Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de updates op onze website. Deze worden ook op Twitter bekend gemaakt.
Algemene informatie over het onderhoud aan sloten en singels staat op: www.wshd.nl/onderhoud.
Wilt u meer informatie over over schone sloten? Bekijk dan de algemene informatie van het Waterschap

Vragen
Ondervindt u overlast van de werkzaamheden of heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering, dan kunt u ons bellen: 0181 - 451618 (kantoor) of 06 - 22380540 (Piet Vollaard, uitvoerder). U kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina.

Adresgegevens

Stationsweg 32
3214 VK  Zuidland
 
T (0181) 451618
F (0181) 452840

Certificering

VCA**
ISO 9001
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
SKAO CO2-prestatieladder, niveau 3
Aequor-erkend leerbedrijf    

Volg ons!

Volg ons op facebookVolg ons op twitterVolg ons op youtube