Sloop Zuidoordsedijk 9, 11 en 13

Opdrachtgever:    Dienst Landelijk Gebied
Locatie:               Zuidoordsedijk 9, 11 en 13
Omschrijving:       Sloop boerderij en woonhuizen incl. opstallen

Omschrijving
De sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG)* van het Ministerie van Economische Zaken.
De sloop was nodig omdat DLG hier in opdracht van Provincie Zuid-Holland Deltanatuur wilde realiseren. Dit heeft op verzet van de omgeving gestuit.
Momenteel is de locatie van de voormalige opstallen aan de Zuidoordsedijk 9, 11 en 13 het begin van natuurgebied Spuimonding West, een nat natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van project Deltanatuur van de provincie.

Bijzonderheden van dit project
De boerderij was niet leeggeruimd en zat vol met hooi en stro, hetgeen gescheiden afvoer bemoeilijkte. Het hooi en stro zelf was niet meer bruikbaar. Tijdens de sloop vonden we diverse oude (gebruiks)voorwerpen die hun weg hebben gevonden naar de Historische Vereniging Zuidland (zie ook de foto's).
Vanwege het historische karakter van de opstallen en de gevoeligheid van de plannen van DLG met de slooplocatie, was er gedurende de gehele sloop veel bekijks van omwonenden.

 (Met dank aan Dhr. T. Kweekel voor zijn foto's).

 
*DLG was tot 1 maart 2015 een overheidsorgaan, vallend onder het Ministerie van Economische Zaken. De dienst was het grondbedrijf van de overheid in het landelijk gebied. DLG had als opdracht bij te dragen aan het realiseren van samenhang en ontwikkeling in het landelijk gebied. DLG deed dat voor provincies, het Rijk, waterschappen en gemeenten.

Het grootste deel van de taken van DLG is per 1 maart 2015 overgegaan naar de provincies. Een klein gedeelte ging over naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

Adresgegevens

Stationsweg 32
3214 VK  Zuidland
 
T (0181) 451618
F (0181) 452840

Certificering

VCA**
ISO 9001
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
SKAO CO2-prestatieladder, niveau 3
Aequor-erkend leerbedrijf    

Volg ons!

Volg ons op facebookVolg ons op twitterVolg ons op youtube