Groenvoorziening

Van keurig onderhouden buitenruimte naar natuurbeleving en toekomstbestendig beheer.  We realiseren vlinderidylles, natuurontdekpaden en ondergrondse waterbergingen. We laten kinderen Buitengewoon! spelen in onze natuurspeeltuinen. De zorg voor onze omgeving, biodiversiteit en milieu is integraal onderdeel van onze werkwijze. 

Uw project, vakkundig uitgevoerd:
- Ontwerp en realisatie van natuurspeeltuinen (zie bij Buitengewoon! spelen)
- Leverantie en aanplant van bomen, hagen, beplantingsvakken, groenstroken, bollenstroken etc.
- Leverantie en realisatie van damwand- en beschoeiingswerken
- Leverantie en plaatsing van natuurlijk buitenmeubilair (zie Hart voor Hout Voorne-Putten)
- Realisatie en onderhoud van wandelpaden, natuurgebieden, wijkgroen etc.
- Realisatie en onderhoud van waterpartijen, natuurvriendelijke oevers etc.
- Realisatie en onderhoud van vlinderidylles en wilde bloemenstroken
- Realisatie en onderhoud vaste beplantingsstroken volgens Green-to-Colour concept van Griffioen
- Het onderhouden van wegbermen, gazons, parken, openbaar groen, natuur- en weidegebieden
- Het opschonen van sloten, singels en andere waterpartijen
- Het onderhouden van bomen, bosschages en windsingels
- Het realiseren en maaien en schoonhouden van hondenuitlaatstroken
- Het borstelen en vegen van voetpaden en achterpaden
- (Cyclisch) onderhoud, aanplant en kap van bomen etc. (zie bij Boomverzorging)
- Het maaien en opruimen van bollenstroken
- Bestrijding van eikenprocessierups
- Bestrijding van exoten en ongewenste soorten
- Handmatige werkzaamheden zoals het opruimen van zwerfvuil, het reinigen van achterpadkolken etc.
- Inspectie van wegmeubilair, etc.
- Inzet en ondersteuning bij Calamiteiten

Wist u dat u ook bij ons terecht kunt voor leverantie van materialen en huur van stalen rijplaten en tijdelijk hekwerk?

Gerelateerde projecten:

Bekijk +

Realisatie mountainbike-route Oostvoorne

Rondom het Oostvoornse Meer realiseerden we een MTB-baan van ruim 11 km lengte. De onverharde single...

Bekijk +

Realisatie mountainbike-route Oostvoorne

Rondom het Oostvoornse Meer realiseerden we een MTB-baan van ruim 11 km lengte. De onverharde single...

Bekijk +

Renovatie oorlogsbegraafplaats Zuidland

De oude oorlogsbegraafplaats aan de Raadhuisstraat in Zuidland was eigenlijk al jaren niet meer goed...

Bekijk +

Renovatie oorlogsbegraafplaats Zuidland

De oude oorlogsbegraafplaats aan de Raadhuisstraat in Zuidland was eigenlijk al jaren niet meer goed...

Bekijk +

Onderhoud natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers vormen de overgang tussen het water en de vaste oever, waarbij de vegetati...

Bekijk +

Onderhoud natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers vormen de overgang tussen het water en de vaste oever, waarbij de vegetati...

Bekijk +

Vervangen beschoeiingen door duurzaam alternatief

Duurzame NL-Greenlabel gecertificeerde beschoeiing. Op diverse locaties in Brielle en Rockanje ...

Bekijk +

Vervangen beschoeiingen door duurzaam alternatief

Duurzame NL-Greenlabel gecertificeerde beschoeiing. Op diverse locaties in Brielle en Rockanje ...

Bekijk +

Aandacht voor jaarlijks onderhoud aan watergangen

Het uitvoeren van gewoon, jaarlijks, onderhoud aan watergangen is nodig omdat we steeds vaker te mak...

Bekijk +

Aandacht voor jaarlijks onderhoud aan watergangen

Het uitvoeren van gewoon, jaarlijks, onderhoud aan watergangen is nodig omdat we steeds vaker te mak...

Bekijk +

Stuw vervangen Bernissegebied

Begin maart 2019 hebben wij in opdracht van Gemeente Nissewaard een nieuwe stuw geplaatst. De besta...

Bekijk +

Stuw vervangen Bernissegebied

Begin maart 2019 hebben wij in opdracht van Gemeente Nissewaard een nieuwe stuw geplaatst. De besta...

TERUG