Leverantie en aanplant Koningslindes Bernisse

Ter gelegenheid van de troonswisseling heeft Gemeente Bernisse in alle zes de kernen een Koningslinde geplant. De officiele aanplant vond plaats door afwisselend Burgemeester en Wethouder samen met de kinderen van de basisscholen in de kernen.

Bijzonderheden van dit project
De bomen zijn alle zes op dezelfde ochtend vrijwel direct aansluitend in de diverse kernen geplant. Hiervoor was een zeer strakke planning van twee verschillende teams nodig. Na de aanplant zijn door ons eiken herinneringspaaltjes geleverd en geplaatst.

"Respecteer de aarde en het leven in al zijn verscheidenheid"
Aan de Oranjevereniging in Zuidland hebben wij het officiele hardstenen herdenkingspaaltje ter gelegenheid van de troonswisseling geschonken, met daarop de tekst: "Respecteer de aarde en het leven in al zijn verscheidenheid". Dit is de tekst die vm Koningin Beatrix in haar jubileumboom heeft gehangen ter gelegenheid van het aan haar aangeboden Beatrix Jubileumbos in 2005. Het herdenkingspaaltje is op 30 april 2013 onthuld door Burgemeester Bouvy-Koene samen met Adriaan van der Pols van Oranjevereniging Zuidland.

TERUG