Over ons

Buitengewoon groen. Buitengewoon leefbaar. Voor elkaar. Nu en later.
Ons logo geeft aan wie we zijn. Het geeft in zijn eenvoud vorm aan onze vakbekwaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.  We nemen onze verantwoordelijkheid voor mens én milieu. Ons motto is dan ook : Buitengewoon groen. Buitengewoon leefbaar. Voor elkaar. Nu en later.

Professioneel familiebedrijf 
Al voor 1970 werd de basis voor ons bedrijf gelegd met het handmatig onderhouden van bermen en watergangen. Sinds de oprichting in 1970, zijn we uitgegroeid tot een vakbekwaam  familiebedrijf met een modern machinepark en vakkundige, gemotiveerde medewerkers. 

Ondanks de groei die ons bedrijf heeft doorgemaakt en de daarmee gepaard gaande professionalisering van onze bedrijfsvoering (ISO 9001, VCA**, BRL Groenvoorziening, BRL Boomverzorging, MVO, CO2-prestatieladder), zijn we vooral een gewoon familiebedrijf gebleven dat staat voor haar kernwaarden: vakbekwaam, professioneel, persoonlijk, flexibel en betrouwbaar. Daar staan we voor! Al ruim 50 jaar!

Onze opdrachtgevers
Opdrachtgevers mogen rekenenen op onze kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid, met oog voor omgeving en milieu. Buitengewoon trots zijn we op onze langdurige relaties met voornamelijk waterschappen, gemeentes en natuurorganisaties.

Een stukje geschiedenis, dat begon bij de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM)
Al voor 1970 is door Klaas Minekus, samen met zijn zoon Bouwen, de basis voor ons bedrijf gelegd. Zij werkten destijds op akkoordloon voor de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM). Een constructie waar Bouwen later zelf mee is doorgegaan. Het werk werd door hem aangenomen en hij werd dan tijdelijk op de loonlijst van de RTM gezet. Dat was in de tijd dat het baggeren, maaien en sloten nog uitsluitend handwerk was dat met de kanthakker, smakzeis en de baggerbeugel gedaan werd.

Oprichting B. Minekus Zuidland B.V.
In 1970 verkocht de RTM de trambanen aan de Provincie Zuid-Holland, waarmee de onderhoudswerkzaamheden dreigden te verdwijnen. De Provincie wilde van het akkoordloon af waardoor Bouwen genoodzaakt was zijn eigen bedrijf te beginnen. Alleen op deze basis mocht hij het onderhoudswerk voor de Provincie Zuid-Holland blijven doen. 
Om ook in de wintermaanden aan het werk te kunnen blijven, is hij zich begin jaren zeventig ook gaan toeleggen op sloopwerkzaamheden, waar nog steeds ons hart ligt.

TERUG -->