Over ons

Professioneel familiebedrijf 
Al voor 1970 werd de basis voor ons bedrijf gelegd met het handmatig onderhouden van bermen en watergangen. En sinds de oprichting in 1970, zijn wij uitgegroeid tot een gezond familiebedrijf met een modern machinepark en vakkundige, gemotiveerde medewerkers. 

Ondanks de groei die ons bedrijf heeft doorgemaakt en de daarmee gepaard gaande professionalisering van onze bedrijfsvoering (ISO 9001, VCA**, BRL Groenvoorziening, BRL Boomverzorging, MVO, CO2-prestatieladder), zijn we vooral een gewoon familiebedrijf gebleven. 

Professioneel, persoonlijk, flexibel en veelzijdig ... dat zijn onze kenmerken en daar staan we voor! 
Al bijna 50 jaar!

Buitengewoon logo
Ons huidige logo dateert van november 2011. Een eenvoudig fris logo, dat vorm geeft aan onze professionele uitstraling. Het logo voelde in eerste instantie best ongemakkelijk; 
buitengewoon impliceert al gauw dat je naast je schoenen loopt. Maar voor ons betekent het: 
wij zijn een gewoon familiebedrijf en ons werkgebied is buiten. Niets meer en niets minder.

Desalniettemin kunnen we voorlopig vooruit met dit logo. We realiseren ons maar al te goed dat de andere betekenis van buitengewoon steeds belangrijker wordt; juist nu moeten we buitengewoon presteren willen we bestaansrecht houden.

Opdrachtgevers
In onze relatie met opdrachtgevers hechten wij veel belang aan kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Op basis van deze kwaliteiten mogen wij ons verheugen in langdurige relaties met voornamelijk waterschappen, gemeentes en natuurorganisaties.

Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM)
Al voor 1970 is door Klaas Minekus, samen met zijn zoon Bouwen, de basis voor ons bedrijf gelegd. Zij werkten destijds op akkoordloon voor de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM). Een constructie waar Bouwen later zelf mee is doorgegaan. Het werk werd door hem aangenomen en hij werd dan tijdelijk op de loonlijst van de RTM gezet. Dat was in de tijd dat het baggeren, maaien en sloten nog uitsluitend handwerk was dat met de kanthakker, smakzeis en de baggerbeugel gedaan werd.

Oprichting B. Minekus Zuidland B.V.
In 1970 verkocht de RTM de trambanen aan de Provincie Zuid-Holland, waarmee de onderhoudswerkzaamheden dreigden te verdwijnen. De Provincie wilde van het akkoordloon af waardoor Bouwen genoodzaakt was zijn eigen bedrijf te beginnen. Alleen op deze basis mocht hij het onderhoudswerk voor de Provincie Zuid-Holland blijven doen. 
Om ook in de wintermaanden aan het werk te kunnen blijven, is hij zich begin jaren zeventig ook gaan toeleggen op sloopwerkzaamheden. 

TERUG