Sloop boerderij Dorpsweg Oudenhoorn

Assurantiekantoor Keijzerwaard kocht de vervallen boerderij aan de Dorpsweg aan om op deze ruime locatie een nieuw kantoorpand te realiseren.

Hergebruik op locatie
Het afkomende schone betonpuin is op locatie gebroken met een mobiele puinbreekinstallatie, zodat het puin direct terplaatse kon worden benut als verharding.
Bovendien is met deze werkwijze het aantal voor afvoer van betonpuin én voor aanvoer van repak benodigde verkeersbewegingen tot een minimum beperkt. Beter voor het milieu én minder overlast voor de bewoners.

TERUG