Verwijderen funderingselementen

Ter voorbereiding op de te realiseren nieuwbouwplannen aan de Monseigneur Smitstraat/Nicolaas Pieckstraat te Brielle is dit terrein bouwrijp gemaakt. Allereerst hebben we het bouwterrein afgezet met hekwerken en zijn er rijplaten gelegd. Vervolgens hebben we de nog bestaande funderingen in kaart gebracht en verwijderd.

Bijzonderheden van het project
Tijdens het verwijderen van de oude funderingen bleek de fundering eveneens te bestaan uit ca. 300 houten heipalen met een lengte van 17 tot 20 meter. Deze hebben we, ondanks de flinke lengte, in zijn geheel kunnen trekken. Om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken, zijn deze werkzaamheden uitgevoerd met twee rupskranen, zodat de doorlooptijd van het project zo kort mogeljk gehouden kon worden.

Na het trekken zijn de palen terplaatste versnipperd en afgevoerd voor gebruik als biomassa.

Omdat de nieuwbouw pas in 2019 start, is het terrein na het bouwrijp maken ge√ęgaliseerd.

TERUG