Verschralen Natura 2000-gebied Westduinen

De Westduinen is een natuurgebied met droge toppen en natte valleien en poeltjes. In de oorlog werd het gebied gebruikt als nepvliegveld. Houten namaakvliegtuigen waren hier een doelwit voor geallieerde bommenwerpers. De Westduinen zijn botanisch gezien van groot belang, al is het alleen al door het voorkomen van de herfstschroeforchis, waarvan Nederland slechts twee vindplaatsen kent. Ook de gentiaan komt er voor, evenals de zeldzame maanvaren en paddenstoelen als breeksteeltje, kaapkop en knotszwam. Het gebied is dan ook niet vrij toegankelijk, rondleidingen met een gids zijn wel mogelijk.

Het van nature vrij arme gebied is door stikstof zodanig verrijkt dat stukken duin begroeid raken met grassen en bramen en zelfs boompjes ruimte krijgen om te ontkiemen. De koeien in het gebied eten alles niet meer op waardoor de duingraslanden dreigen te verdwijnen. Dhr. Koppelaar, ZHL: "Stikstof is een meststof die onder andere door de industrie in de lucht komt. Als het regent komt de stikstof in de natuur terecht. Waardevolle natuur is vaak arme natuur. Stikstof heeft dus een ongunstige uitwerking op veel planten- en diersoorten Door met een maai-/zuigmachine de ruigtes te maaien en op te ruimen en aanvullend een paar jaar te maaien, blijven de waardevolle duingraslanden behouden".

Noordse woelmuis
Voor de werkzaamheden is toestemming Voor de werkzaamheden is toestemming verkregen om, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, de huidige natuurwaarden te sparen. Zo wordt er ten bate van de Noordse woelmuis gefaseerd gewerkt, steeds blijft de helft van een vlak ruigte ongemoeid. Daarnaast worden de groeiplaatsen van de herfstorchis ontzien of pas gemaaid als het voor de plant niet schadelijk is. 

Militair gebied
Hierdoor is het gebied opgedeeld in een heleboel kleinere gedeelten van vaak maar een paar vierkante meter. Omdat het gebied ook militair gebied is, zijn deze te maaien gebieden alleen te vinden via het GPS-punt dat op de tablet te zien is, zonder dat een ondergrond of referentiepunt te zien is!

Financiering
De werkzaamheden zijn gefinancierd uit de zogeheten PAS-gelden. Dat is geld dat door de overheid en de industrie is opgebracht om de kwaliteit van de natuur in Natura 2000-gebieden te behouden en te versterken. PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof.

TERUG -->