Zout opbrengen broedeilanden Groene Strand

Stichting het Zuid-hollands Landschap werkt aan ideale broedomstandigheden voor de kokmeeuw en de visdief op het Groene Strand.

In de verte staan de windmolens van Greenchoice. Als buren van het Zuidhollands Landschap heeft Greenchoice voor het periode van vijf jaar het Groene Strand geadopteerd met als doel de vergroting van de biodiversiteit. Kortom, ervoor zorgen dat méér soorten planten en dieren zich daar thuis voelen.

Allereerst worden de eilanden aangepast aan de leefwijze van kokmeeuwen en visdieven. Omdat deze vogels tijdens het broedseizoen veel mest achterlaten, groeien bepaalde planten hier gestaag. Maar kokmeeuwen en visdieven zijn 'kale grondbroeders'. Zij willen geen planten en struiken rondom hun nest, want dan hebben ze niet voldoende zicht op mogelijke vijanden. Daarom is de vegetatie verwijderd. Vervolgens hebben we op een mooie dag in februari, voor aanvang van het broedseizoen, de eilanden bespoten met zout water om de plantengroei te vertragen.

Met een staartpomp gemonteerd aan een van onze Herder-armen pompten we ongeveer 6.500 liter zoutwater per minuut over de eilanden. Met een hierop aangesloten waterslang konden onze medewerkers elke hoek van het eiland zorgvuldig bevochtigen.

"Kokmeeuw en visdief: U bent welkom!" aldus Menno van Lopik, Regiobeheerder Stichting Het Zuidhollands Landschap.

 

 

TERUG -->