Zout opbrengen Broedeilanden Groenestrand

In opdracht van Stichting het Zuid-hollands Landschap hebben wij een aantal broedeilanden onder gepompt met zoutwater.

Dit in verband met het in stand houden van de ideale broedomstandigheden voor de vogels zodat ze graag terugkeren naar de eilanden voor een rustige broedplaats. De werkzaamheden zijn daarom op een mooie dag in februari, voor aanvang van het broedseizoen, uitgevoerd. Doel van het instand houden van de ideale broedomstandigheden op de eilanden, is het vergroten van de populatie kustvogels. 

Met een staartpomp gemonteerd aan een van onze Herder-armen pompten we ongeveer 6500 liter zoutwater per minuut over het eiland. Met een hierop aangesloten waterslang konden onze medewerkers elke hoek van het eiland zorgvuldig bevochtigen.

TERUG