Eind mei overlast eikenprocessierups verwacht

In 2018 waren er ruim driemaal zoveel rupsen als een jaar eerder. Deze winter waren de omstandigheden voor de rupsen goed. De verwachting is daarom dat er ook dit jaar weer aanzienlijk meer rupsen zullen zijn.

De eerste eitjes kwamen rond 6 april uit. Na de zeer zachte aprilmaand, was de gemiddelde temperatuur begin mei ruim drie graden lager dan normaal. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de eikenprocessierups iets is vertraagd. Daarnaast duurt het door de droogte iets langer dan normaal voordat de eiken in het blad staan. Ook staan niet alle eiken, eveneens door de droogte op sommige locaties, niet allemaal tegelijk in het blad. Daardoor zullen de rupsen zich op de ene plek sneller ontwikkelen dan op de andere. Desalniettemin  worden er ook dit jaar weer meer eikenprocessierupsen verwacht dan vorig jaar. De eerste overlast wordt in de tweede helft van mei verwacht.

Zeker als de rupsen in de een vroeg stadium waargenomen worden, kunnen we de rupsen tegen relatief lage kosten, eenvoudig voor u verwijderen.

TERUG -->