Ontwerp en realisatie speelbos Rockanje

Het natuurspeelbos dat we hebben gerealiseerd aan de Eerste Slag te Rockanje, is onderdeel van het project 'Herinrichting Voornes Duin' van Gemeente Westvoorne. De gemeente koos ons ontwerp uit de ontwerpen van vijf verschillende aanbieders op basis van de speelelementen, duurzaamheid en eerbied voor de natuurlijke schoonheid van het gebied.

Natuurlijke elementen
Het speelbos is aangelegd op een relatief klein stukje bos, net voor de strandopgang aan de Eerste Slag in Rockanje, aan het begin van een groter bos. De bestaande bomen zijn volledig in stand gehouden. Er zijn robuuste Robinia speeltoestellen geplaatst, met een eenvoudige, natuurlijke uitstraling. Bij de uitvoering is gebruik gemaakt van de reeds aanwezige natuurlijke elementen, zoals bijvoorbeeld de bomen waaraan klimtouwen en een klimnet zijn bevestigd en de natuurlijke hoogteverschillen voor bijvoorbeeld een glijbaantje en balanceerbomen.

Inzet stagiares en leerlingen Praktijkschool
Gemeente Westvoorne vindt het belangrijk dat een deel van het beschikbare budget voor haar projecten wordt aangewend voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, stageplaatsen voor het onderwijs of praktijkervaringsplaatsen. Wij delen het belang hiervan en hebben ervoor gekozen het werk voornamelijk uit te voeren met de hulp van stagiaires die hebben gekozen voor een opleiding in het groen en met behulp van jongeren van het Praktijkcollege. Het Praktijkcollege helpt jongeren zich vooor te bereiden op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.

TERUG -->