Ontwerp en realisatie speelduin Rockanje

Het speelduin dat we hebben gerealiseerd aan de Tweede Slag te Rockanje, is onderdeel van het project 'Herinrichting Voornes Duin' van Gemeente Westvoorne. De gemeente koos ons ontwerp uit de ontwerpen van vijf verschillende aanbieders op basis van de opgenomen speelelementen, duurzaamheid en eerbied voor de natuurlijke schoonheid van het gebied.

Natuurlijke elementen onderdeel van het ontwerp
De natuurspeeltuin is gelegen in een mooi duingebied bij de opgang naar het strand aan de Tweede Slag in Rockanje. Het speelduin is aangelegd met respect voor het duingebied, dat helemaal gehandhaafd is. De toestellen en speelelementen zijn in het ontwerp opgenomen, alsof ze er altijd al geweest zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de reeds bestaande natuurlijke elementen in het gebied.

Er is een hangbrug gemaakt boven een natuurlijk hoogteverschil, er is een klimtoestel voor alle leefijden opgenomen op een verhoogd stukje duin waarbij gebruik is gemaakt van de natuurlijke valondergrond, er is een verstopplek op een bijzonder stukje duin en de aanwezige boom is benut voor de allerkleinsten.
Het speelduin is, conform de wens van de opdrachtgever, geschikt voor alle doelgroepen. Robuust eiken meubilair zoals zitbanken en picknickbank maken het geheel helemaal af.

Stagiaires en leerlingen Praktijkschool
Gemeente Westvoorne vindt het belangrijk dat een deel van het beschikbare budget voor projecten wordt aangewend voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, stageplaatsen voor het onderwijs of praktijkervaringsplaatsen. Wij delen het belang van deze gedachte en hebben ervoor gekozen het werk voornamelijk uit te voeren met de hulp van stagiaires die hebben gekozen voor een opleiding in het groen en met behulp van jongeren van het Praktijkcollege. Het Praktijkcollege helpt jongeren zich voor te bereiden op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. 

TERUG -->