Onderhoud natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers vormen de overgang tussen het water en de vaste oever, waarbij de vegetatie is opgebouwd uit riet of een helofytenfilter. De vegetatie biedt overwinterings- en schuilmogelijkheden voor zoogdieren, amfibieen en insecten.

Zo weinig mogelijke onderhoud
In principe vindt er zo min mogelijk onderhoud plaats aan natuurvriendelijke oevers. Dit komt ten goede aan de ecologie en de waterkwaliteit en sluit aan bij de natuurlijke omstandigheden van de oever.  Om de vitaliteit van de natuurvriendelijke oevers op peil te houden, is het wel noodzakelijk dat er periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Voor Waterschap Hollandse Delta voerden we het onderhoud aan de natuurvriendelijke oevers op Goeree-Overflakkee en op Voorne-Putten gefaseerd uit. Hierbij is het maaisel direct opgevangen en afgevoerd. Meestal vindt het onderhoud van natuurvriendelijke oevers plaats in een cyclus van twee tot drie jaar. Natuurvriendelijke oevers zijn soms bewust aangelegd, maar kunnen ook van nature zijn gegroeid. Voor de wijze van onderhoud maakt dit verschil niets uit.

Waarom natuurvriendelijke oevers?
Een natuurvriendelijke oever zorgt voor een positieve bijdrage aan:
- verbetering van de waterkwaliteit;
- verbetering van de ecologie (visstand, macrofauna en vegetatie);
- stabiliteit van de oever;
- leefgebied voor vissen, vogels, insecten e.d.;
- overgangszone met een natuurlijke 'afscherming' van het water;
- beleving van de ruimtelijke inrichting (water en natuur);
- waterberging. 

Wist u dat wij ook de realisatie van natuurvriendelijke oevers voor u verzorgen?
Kijk eens bij onze natuurprojecten!

TERUG -->