Vervangen beschoeiingen door duurzaam alternatief

Duurzame NL-Greenlabel gecertificeerde beschoeiing. 
Op diverse locaties in Brielle en Rockanje is de bestaande beschoeiing vervangen door een duurzaam alternatief: 

Om het gebruik van tropisch hardhout te verminderen, is gekozen voor een beschoeiing waarbij het hardhout volledig is vervangen door Europees naaldhout in combinatie met 100% gerecycled kunststof HDPE. 

Het naaldhout blijft helemaal onder water, waardoor het wel vijftig jaar mee gaat. Net boven de waterlijn wordt het kunststof gedeelte op het naaldhout geplaatst. De combinatie met kunststof is nodig omdat dit gedeelte niet onder water staat, hout is dan erg gevoelig voor bacteriën waardoor het gaat rotten. NL Greenlabel heeft aan de toegepaste beschoeiing duurzaamheidspaspoort A toegekend.

Uitvoering
De beschoeiing grensde op de meeste locaties aan particuliere tuinen. De communicatie en afstemming met bewoners was onderdeel van het project. Omdat de locaties moeilijk te bereiken waren, zijn de werkzaamheden veelal vanaf een ponton uitgevoerd.

 

TERUG -->