Baggeren natuurgebied het Welvliet en de Vierambachtenboezem

Natuurgebied het Welvliet. 
We realiseerden een baggerdepot met een capaciteit van ca. 15.000 m3 voor het baggeren van natuugebied het Welvliet te Simonshaven. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied is gebaggerd met behulp van onze cutterzuiger, waarbij de baggerspecie via een drijvende leiding en een vaste leiding met een lengte van ca. 3 kilometer in het door ons gerealiseerde depot is gepompt.

Realisatie baggerdepot
Onderdeel van het project was de aanleg van een baggerdepot aan de Hogeweg te Simonshaven. Vanuit het Welvliet hebben we ca. 15.000 m3 baggerspecie via een drijvende en een vaste leiding met een lengte van ca. 3 kilometer in dit depot gepompt.

Ontmanteling baggerdepot
Na een jaar was de baggerspecie zover gerijpt dat het depot kon worden omgezet.  Na volledige uitrijping hebben we het depot ge√ęgaliseerd en terplaatse vewerkt. 

Hieraan voorafgaand gaven we Stichting Natuur en Landschap Voorne-Putten opdracht het depot te inventariseren op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. De Stichting trof een kievitsnest aan, hetgeen reden was de werkzaamheden uit te stellen totdat de eieren waren uitgekomen en de jonge vogels waren uitgevlogen. Na egalisatie van het depot is de bodem weer in gebruik genomen voor agrarische doeleinden.

Bijzonderheden van dit project
Het Welvliet is gelegen in een kwetsbaar natuurgebied dat het leefgebied is van een grote verscheidenheid aan voornamelijk weidevogels en bijzondere plantensoorten. Vanwege deze kwetsbaarheid kon het depot niet in het gebied zelf worden ingericht, zodat een drijvende leiding van ruim 3 kilometer noodzakelijk was om de baggerspecie te verpompen.

Baggeren Vierambachtenboezem
Onderdeel van hetzelfde project was het baggeren van de Vierambachtenboezem in Spijkenisse.  Alle uitkomende baggerspecie is met afsluitbare vrachtwagens afgevoerd naar depot Combinatie Plas van Heenvliet. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met een grote opduwboot, waarbij de uitkomende baggerspecie met een mobiele kraan in afgesloten, vloeistofdichte vrachtwagens is geladen. 

TERUG -->