Baggeren stedelijk Spijkenisse Waterland

Waterland is een woonwijk met park, in de bebouwde kom van de kern Spijkenisse in Gemeente Nissewaard. De te baggeren watergangen grenzen ofwel aan achtertuinen, ofwel lopen langs hondenuitlaatgebieden in het park. De baggerspecie is daarom afgevoerd naar depot Combinatie Plas van Heenvliet.

Bijzonderheden
Een flink gedeelte van de watergangen was slecht tot zeer slecht bereikbaar. Naast het inzetten van diverse baggerschuivers, was het op veel plaatsen noodzakelijk lange rijplatenbanen te maken ter bescherming van de ondergrond.

Ook de watergangen op de kinderboerderij zijn gebaggerd. Hiervoor is natuurlijk een tijdstip gekozen dat zo min mogelijk kinderen aanwezig waren. Daarnaast was de kinderboerderij niet toegankelijk voor groot materieel vanwege de smalle paden en het keurige gazon. De werkzaamheden zijn hier uitgevoerd met een 7-tons rupskraan met extra lange giek. De baggerspecie is in kleine afsluitbare wagens geladen, waarna deze zijn overgeladen in grote kiepers. Hiervoor was het aanbrengen van een lange rijplatenbaan noodzakelijk.

Op de foto's is de lastige bereikbaarheid van het werk over het gazon goed te zien.

TERUG -->