Baggeren Ridderkerk en hergebruik specie

In diverse deellocaties van Ridderkerk is buitengewoon onderhoud uitgevoerd: In de woonwijken Bolnes en Slikkerveer, op bedrijventerrein Donkersloot/centrum, in De Gorzen, en in woonwijk Het Zand en Cornelisland. De totale omvang bedroeg ruim 12.000 m3.

Kosteneffectieve en milieubesparende uitvoering
Tijdens de uitvoering bleek dat toch een aanzienlijk gedeelte van de baggerspecie op de kant kon worden verwerkt, hetgeen de gemeente kosten heeft bespaard. Daarnaast kon ook een gedeelte worden afgevoerd naar het eigen depot van de gemeente. De baggerspecie die wel moest worden afgevoerd kon worden hergebruikt.

Hergebruik baggerspecie
De baggerspecie is gedeeltelijk verantwoord hergebruikt in Dordrecht in geluidwal Wilgenwende. Geluidwal Wilgenwende is een geluidwal voor de nieuwe wijk Wilgenwende langs de A3. 

TERUG -->