Baggeren stedelijk Spijkenisse, Hartel, Maaswijk en Hekelingen

Uitvoeren van buitengewoon onderhoud in het Hartelpark te Spijkenisse en in Maaswijk en Hekelingen in de bebouwde kom van Spijkenisse en Hekelingen.

Uitvoering
De te baggeren watergangen zijn ofwel gelegen in woonwijken ofwel langs hondenuitlaatgebieden. De baggerspecie is daarom grotendeels afgevoerd naar depot Combinatie Plas van Heenvliet. Slechts een klein gedeelte is op de kant gedeponeerd.

Bijzonderheden
Vooral in Maaswijk waren zeer veel kabels en leidingen aanwezig in de te baggeren watergangen. Vanwege veiligheidsoverwegingen kiezen we onze laadplaats niet direct boven een leidingstrook. Op één locatie in Maaswijk was het vanwege ruimtegebrek niet mogelijk op een andere plaats te laden dan boven een brede leidingstrook. Om de watergang toch te kunnen baggeren hebben we een tijdelijke brug aangebracht, waarmee we als het ware een laadplaats naast de leidingstrook gerealiseerd hebben. Deze kostbare en bewerkelijke werkwijze heeft gelukkig geleid tot het gewenste resultaat: de veiligheid van de omgeving kon worden gegarandeerd; de gehele watergang kon worden gebaggerd zonder schade aan de leidingstrook te veroorzaken. Hiermee is veel overlast voorkomen.

Bekijk hieronder hoe de tijdelijke leidingbrug is aangebracht en hoe lastig de watergangen in het park bereikbaar waren.

TERUG -->