Boomverzorging

Als Groenkeur gecertificeerd Boomverzorgingsbedrijf is de levenscyclus van uw boom in goede handen van de professionals van onze afdeling  Boombeheer. Van aanplant tot aan hergebruik!     

Leverantie - Aanplant - Ondergrondse boomkluitverankering  - Groeiplaatsverbetering - Begeleidingssnoei conform het Handboek Bomen - Cyclisch Onderhoud door ETW - VTA-/Groenkeur boomveiligheidscontroles  - Boomregistraties - Wortelgeleiding - Beluchtings- en bewateringssystemen - Bestrijding Eikenprocessierups - Kappen - Rooien - Frezen of boren van stobben - Hergebruik van bomen  en Greenmax-dealer voor Zuid-Holland. 

Onze professionals

European Treeworkers, zowel Climbing als Platform

Goenkeur gecertificeerde Boomveiligheidscontroleurs

Norminstituut bomen gecertificeerde snoeiers conform het Handboek Bomen.

Norminstituut Bomen
Wij zijn Licentiehouder van het Norminstituut Bomen. Onze medewerkers zijn geschoold in het Snoeien conform het Handboek Bomen van het Norminstituut.

Hernieuwbare grondstof 
Uw project vakkundig verzorgd, zelfs tot aan het hergebruik van uw bomen. Want hout is een hernieuwbare grondstof, waar we dankbaar gebruik van moeten maken willen we meebouwen aan een circulaire economie. Nieuwsgierig? Bekijk onze website Hart voor Hout Voorne-Putten
U doet toch ook mee?

 

TERUG -->