(Stads)natuur

Het belang van Buitengewoon! wordt voor ons allemaal steeds duidelijker. We moeten met z'n allen naar buiten, tot rust komen, bewegen, genieten. Maar buiten is niet zo gewoon meer: de milieuproblematiek is groot en de biodiversiteit is in het geding.

In de loop der jaren is de focus van ons werk verlegd van keurig onderhouden buitenruimte naar natuurbeleving en toekomstbestendig beheer. Beschermen van bestaande flora en fauna met als uiteindelijke doel het vergroten van de biodiversiteit. En dat is hard nodig!

We laten kinderen Buitengewoon! spelen in onze natuurspeeltuinen. We realiseren vlinderidylles, natuurontdekpaden, ondergrondse waterbergingen en waterbergingsgebieden. De zorg voor onze omgeving, biodiversiteit en milieu is integraal onderdeel van onze werkwijze, zodat Buitengewoon! weer gewoon wordt. Voor elkaar. Nu en later.

TERUG -->