Sloopwerken

Veilig en kostenbewust slopen met zorg voor milieu en omgeving
De nadruk ligt bij sloopwerken steeds meer op de omgeving en het milieu: 
Hoe ondervindt de omgeving de minste overlast en hoe kunnen we zo milieubewust mogelijk werken?
 
Selectieve sloop en hergebruik
Selectieve sloop voor het gescheiden afvoeren van afvalstromen is de norm. 
Daarnaast speelt hergebruik van materialen een grote rol in ons streven naar een duurzame toekomst: 
sloopmaterialen voldoen vaak nog prima om voor hergebruik in aanmerking te komen.
 
Verwijderen funderingselementen/bouwrijp maken
Ook het bouwrijp maken van het perceel verzorgen we voor u, wel zo makkelijk!
Soms in het voldoende het perceel te egaliseren en in te zaaien.
Bij herbouw is het vaak nodig oude fundatie-elementen te verwijderen. Afhankelijk van de locatie en de bouwperiode zijn dit houten of betonnen heipalen, waarvan de lengte en diameter variëert, al naar gelang de toepassing. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht!
 
Beperking CO2-uitstoot
Afvalstromen worden waar mogelijk gecombineerd afgevoerd; dit betekent minder verkeersbewegingen en dus minder uitstoot.
Een nog groter voordeel voor het milieu kan worden behaald als puin op locatie kan worden gebroken. Op een sloopproject scheelt dit al gauw tientallen verkeersbewegingen. Als het puin op locatie kan worden hergebruikt is het voordeel nog groter omdat dan de aanvoer van gebroken puin, wat veelal nodig is bij herbouw, niet meer nodig is. Dubbel voordeel dus!
TERUG -->